Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia, podstawowe ogniwo społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji. To była przestrzeń, która formowała całą resztę - tradycję i pamięć, rozum i postęp.  (Pracownicy Biblioteki Raczyńskich i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego


Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie
– Ożarowie Mazowieckim została założona w 1927 roku. Obecny, jednopiętrowy budynek, w którym znajdują się magazyny książek i czasopism oraz ogólnodostępna czytelnia, został przystosowany do potrzeb biblioteki w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Liczba znajdujących się w niej książek i czasopism rośnie z każdym rokiem. Aktualnie obejmuje ona około 166 800 woluminów książek i czasopism. W zbiorze tym największą część zajmują pozycje z teologii, filozofii, historii, choć są też w niej książki z innych działów nauki, takich jak socjologia, psychologia, pedagogika i inne. Dużą część zajmuje w niej ponadto literatura piękna i publicystyka.

Z naszej Biblioteki na pierwszym miejscu korzystają alumni Wyższego Seminarium Duchownego, studenci Centrum Teologii Apostolstwa, księża i bracia pallotyni, siostry pallotynki, jak też mieszający w pobliżu studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za osobistą zgodą Dyrektora Biblioteki jest ona również dostępna dla innych czytelników z okolic Ożarowa Mazowieckiego, którzy potrzebują skorzystać z jej zbiorów.

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.  (Jan Paweł II)
                                                                                                                     
Czytanie jest podróżą po cudzych umysłach, podróżą nieraz ciekawszą i bardziej pouczającą od zwiedzania obcych krajów.    (F.Chwalibóg)
Kto czyta książki, żyje podwójnie.   (Umberto Eco)


Zapraszamy!