W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Ołtarzewie powstało Pallotyńskie Centrum „Przyszłość dla Ukrainy” (PCPdU). Jest to projekt mający na celu wieloraką pomoc uchodźcom z Ukrainy i osobom dotkniętym wojną. Oddaliśmy jedno skrzydło budynku dla matek z dziećmi uciekającymi przed wojną.

PCPdU prowadzi pomoc dwojakiego rodzaju:

  1. Część stacjonarna, obejmująca 24 segmenty mieszkalne składające się z dwóch pokoi, łazienki i przedpokoju, w którym mieszkają matki z dziećmi na kilku miesięczny pobyt. 
  2. Część szkoleniowa, obejmująca 27 pokoi z łazienkami, służy tygodniowym i weekendowym kursom (psychoterapeutycznym, edukacyjnym, szkoleniowym, przygotowania zawodowego, doskonalenia umiejętności etc.) dla osób potrzebujących wsparcia. Oprócz pokoi mieszkalnych w przestrzeni PCPdU jest ponadto: wyposażona kuchnia, jadania (na 120 osób), kaplica, 5 sal spotkań (w tym sale dla dzieci)

Część stacjonarna PCPdU została otwarta w październiku 2022 roku, po ukończeniu remontu tej części gmachu. Dla zrealizowania tego planu wsparli nas duchowo i materialnie ludzie dobrej woli. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każde wspracie i pomoc przy realizacji i kontynuacji tego dzieła.

Dalej prosimy:

Dołóż swoją cegiełkę i pomóż w realizacji
Pallotyńskiego Centrum „Przyszłość dla Ukrainy”
w CEF Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie

Otwieramy drzwi naszego domu, by przyjąć matki z dziećmi uciekające z Ukrainy z powodu wojny i szukające bezpiecznego schronienia i warunków rozwoju. Mamy nadzieję, że wspólnie możemy kontynuwać to wielkie i potrzebne dzieło.


 https://www.facebook.com/PCPdU

 https://www.instagram.com/pallotynskie_centrum_pdu