Ks. prof. ucz. dr hab. Mirosław Mejzner SAC

Rektor

Urodził się w 1972 roku. Po maturze w 1991 roku rozpoczął nowicjat, sześć lat później złożył konsekrację wieczną w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a w 1998 roku przyjął święcenia kapłańskie w Ołtarzewie. Pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach w Zakopanem i Lublinie. W latach 2000-2006 studiował teologię i nauki patrystyczne w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie, wieńcząc te wysiłki doktoratem (2007). Po powrocie do Polski był dyrektorem wydawniczym i redaktorem naczelnym miesięcznika „Miejsca Święte” (2007-2011). Od 2011 posługuje w WSD w Ołtarzewie, najpierw jako prefekt studiów (2011-2016), a od 2017 jako rektor wspólnoty i seminarium. Od 2010 roku jest również wykładowcą patrologii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, gdzie uzyskał habilitację. Jego hobby to muzyka i szachy. Wygrał międzynarodowy turniej duchowieństwa w Rzymie (2016) oraz mistrzostwa Polski duchowieństwa (2020 i 2023).


Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Wicerektor

Urodził się w 1965 roku w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął w Ołtarzewie w 1991 roku. Pracował duszpastersko jako wikariusz w pallotyńskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Ukończył studia specjalistyczne z homiletyki i współczesnych form przekazu wiary na KUL. Studiował media i komunikację społeczną na kierunku media ecology na New York University w USA. Po powrocie do Polski był dyrektorem Biura Pielgrzymkowego „Apostolos” (2001), a od 2002 roku pracuje w WSD Ołtarzew jako wykładowca homiletyki, gdzie pełnił funkcję wicerektora, prefekta studiów i od 2023 roku ponownie wicerektora WSD. Jest profesorem uczelni w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. W 2022 roku został wybrany przez studentów Belfrem Roku w kategorii „Najlepszy ćwiczeniowiec”. Od kilku lat prowadzi warsztaty z cyklu „Media za klauzurą” oraz szkolenia z kompetencji komunikacyjnej, prezentacji i wystąpień publicznych. Prowadzi rekolekcje i dni skupienia w języku polskim i angielskim. Jest pasjonatem komunikacji z dewizą: „zdrowa i wolna komunikacja jest zawsze terapeutyczna”. Entuzjasta życia, miłośnik tenisa, piłki nożnej, podróży.


Ks. mgr lic. Grzegorz Suchodolski SAC

Prefekt alumnów

Urodził się w 1978 roku w Ciechanowcu na Podlasiu. W 2006 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Jest członkiem Prowincji Chrystusa Króla z siedzibą w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 2013 roku w Ołtarzewie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku, a następnie w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. W tym czasie był katechetą w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Studia ukończył licencjatem z teologii duchowości, ze specjalizacją w zakresie formacji powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Od września 2020 roku pełni posługę prefekta alumnów w Ołtarzewskim Seminarium Duchownym, prowadzi rekolekcje i dni skupienia. W Prowincji Chrystusa Króla jako sekretarz ds. formacji, jest odpowiedzialny za formację stałą księży i braci. Jego pasją jest narciarstwo i turystyka górska.  


Ks. dr Jacek Smyk SAC

Proboszcz

Urodził się w 1971 roku. Pochodzi z Rynu na Mazurach. Ukończył technikum elektroniczne w Olsztynie. Formował się w Ruchu Światło-Życie: najpierw jako uczestnik, potem jako animator, wreszcie wielokrotnie jako moderator podczas rekolekcji oazowych. Do pallotynów wstąpił w 1991 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Ołtarzewie 1998 roku. Po trzech latach bycia wikariuszem w Warszawie podjął studia na KUL. W 2006 obronił doktorat z teologii pastoralnej na podstawie pracy: "Pielgrzymowanie jako środek formacji religijnej na przykładzie Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki Akademickich Grup 17". Po studiach przez cztery lata posługiwał jako proboszcz w Warszawie. Obecnie jest proboszczem w Ołtarzewie i wykłada w WSD teologię pastoralną. Jego pasje to muzyka – zarówno słuchanie jak i granie na gitarze oraz jeziora mazurskie – oglądane zarówno z brzegu podczas spacerów, z pokładu jachtów żaglowych, z powierzchni wody podczas pływania, i z głębokości podczas nurkowania.


Ks. mgr lic. Zbigniew Kołodziej SAC

Administrator WSD oraz Dyrektor Centrum Edukacyjno – Formacyjnego

Urodził się w 1975 roku w województwie świętokrzyskim. Po odbyciu studiów i uzyskaniu tytułu magistra teologii przyjął święcenia kapłańskie w 2002 roku w Ołtarzewie.  Po święceniach podjął posługę duszpasterską jako wikariusz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie Mazowieckim, a następnie w Parafii św. Józefa Radomiu. W tym czasie ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Instytucie Zaawansowanego Zarządzania ukończył podyplomowe studia z zakresu Marketing i Zarządzanie. W 2007 roku został dyrektorem Caritas Pallotyńskiej i prezesem Fundacji Ad Caritatem. Od 2014 roku w WSD objął funkcje vice - Administratora WSD a w 2018 Administratora. W 2019 roku uzyskał na UKSW dyplom licencjacki.  Jest maratończykiem, lubi piesze wędrówki, nurkowanie techniczne i prace montersko - elektryczne.


Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC

Prefekt studiów, dyrektor Pallotyńskiego Centrum Teologicznego i Centrum Teologii Apostolstwa

Urodził się w 1956 roku. W 1979 roku rozpoczął nowicjat, w 1985 roku złożył konsekrację wieczną w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a w 1986 roku, z rąk Józefa Kard. Glempa, prymasa Polski przyjął święcenia kapłańskie w Ołtarzewie. Studiował teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieńcząc swoje studia doktoratem (1991). Od tego samego roku posługuje w WSD w Ołtarzewie jako wykładowca. W roku akademickim 1994/1995 pełnił funkcję prefekta studiów, a od 1996 do 2005 roku rektora wspólnoty i seminarium. Od 1993 roku jest również wykładowcą teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, gdzie uzyskał habilitację oraz tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Jest kierownikiem katedry teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UKSW. Wypromował 172. prace magisterskie i licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) oraz 17. doktoratów. Ponadto jest członkiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej: Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI).   


Ks. mgr Błażej Benisz SAC

Ojciec duchowny

Urodził się w 1984 roku w Katowicach. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w roku 2010, pełnił posługę wikariusza w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Dwa lata później skierowano go do pracy w strukturach szwajcarskiej prowincji pallotynów. Zaangażowany głównie w duszpasterstwo parafialne pracował najpierw w diecezji Chur a następnie w niemieckojęzycznej części diecezji LGF (Lozanny, Genewy i Fryburga). W 2018 roku został skierowany do Włoch na studia poprzedzone rocznym przygotowaniem językowym. W tym czasie pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. Św. Wincentego Pallottiego w Rzymie. Czteroletnie studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim zakończył tytułem magistra psychologii. Od sierpnia 2023 roku pełni posługę spowiednika i ojca duchownego w WSD w Ołtarzewie.