Pragniemy, aby nasze seminarium nadal było miejscem wzrastania w wierze, umacniania się w łasce powołania i wszechstronnego przygotowania do pracy duszpasterskiej w kraju i za granicą. W tym celu potrzebujemy jednak Waszej pomocy. Dlatego zapraszamy Was do współpracy poprzez Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Towarzystwo Przyjaciół jest rodzajem wolontariatu, czyli zrzeszenia ludzi, którzy są nam życzliwi, którym leży na sercu troska o powołania kapłańskie, ich wzrost, rozwój i kształtowanie w duchu charyzmatu św. Wincentego Pallottiego. Celem Towarzystwa jest więc wszechstronna troska o duchowe i materialne wspieranie pallotyńskiego seminarium, aby mogło ono realizować swoje cele. Wyraża się ona i realizuje m.in. poprzez:

 • codzienną osobistą modlitwę i inne dary duchowe (np. post, umartwienie, cierpienie) w intencji moderatorów i alumnów naszego seminarium.
 • dary i ofiary materialne na rzecz funkcjonowania seminarium (np. intencje Mszy św., 1% podatku)
 • promowanie idei Towarzystwa Przyjaciół i pozyskiwanie nowych członków Towarzystwa Przyjaciół WSD
 • kształtowanie i rozwijanie w swoim środowisku kultury religijnej wrażliwej na problematykę powołaniową
 • wspieranie wysiłków budujących zrozumienie i życzliwość dla pracy formacyjnej naszego seminarium.

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie ze swej strony odwzajemnia w duchu wdzięczności okazywaną życzliwość i przyjaźń, wpisując Członków Towarzystwa do tzw. Księgi Przyjaciół.

 • Mają oni udział w owocach pierwszopiątkowej Mszy św. i czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu, jakie w ich intencji odbywają się w naszym Wyższym Seminarium Duchownym.
 • Wraz ze swoimi intencjami są obecni w naszych codziennych pallotyńskich modlitwach wspólnotowych, na których wspólnota seminaryjna spotyka się rano, w południe i wieczorem.
 • Mogą uczestniczyć w rekolekcjach i dniach skupienia w naszym seminarium, przy naszych pallotyńskich parafiach i innych miejscach spotkań.
 • Mogą przeżyć Triduum Paschalne w naszym seminarium.
 • Mogą skorzystać z zaproszenia do udziału w pielgrzymkach oraz letnim albo zimowym wypoczynku organizowanym przez nasze WSD.
 • Przy okazji niedziel seminaryjnych spotykają się z alumnami i wykładowcami naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

Jeśli chcesz, możesz już dziś  do nas dołączyć:

Deklaracja Towarzystwa Przyjaciół WSD  (do wydruku)

Zapewniamy, że powyższe dane będą wykorzystywane tylko przez nasze seminarium do celów korespondencyjnych

Towarzystwo Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego
ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki