Przekaż 1,5% podatku

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Można to uczynić wykorzystując program e-pity, który pomoże wypełnić zeznanie podatkowe. Program zawiera logo Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, ponieważ poprzez tę fundację pieniądze z odpisów podatkowych trafiają do pallotyńskiego seminarium. Należy pamiętać, aby wpisać w polu cel szczegółowy: WSD Pallotynów w Ołtarzewie.

Uzyskane w ten sposób ofiary są przeznaczane na utrzymanie seminarium i wspieranie powołanych w ich rozwoju na drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu.

Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy wspierają pallotyńskie seminarium w Ołtarzewie darami duchowymi i materialnymi.


NUMER KRS: 0000309499
CEL SZCZEGÓŁOWY: WSD OŁTARZEW


Przekaż darowiznę

Możesz również wesprzeć naszą działalność na jeden z poniższych sposobów:

1. Płatność online

Możesz przekazać ofiarę on-line naciskając przycisk:

WPŁAĆ OFIARĘ ONLINE

2. Przelew tradycyjny

Zrób przelew na konto bankowe WSD:

Bank Pekao S.A. I/o Warszawa
PL 85 1240 1037 1111 0010 0132 0841

Konta walutowe:
PL 98 1240 1037 1978 0010 0116 7938 (EUR)
PL 89 1240 1037 1787 0010 0116 7853 (USD)
PL 54 1240 1037 1797 0010 0116 7983 (CHF)
PL 41 1240 1037 1788 0010 7428 9401 (CAD)

Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.)
SWIFT (BIC) PKOPPLPW
(oder  PKOPPLPWWA1)


Bóg zapłać za wszystkie, nawet najdrobniejsze,
ofiary na rzecz naszego seminarium!