Wyższe Seminarium Duchowne
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie

ul. Jana Kilińskiego 20
Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel.: 22 722 10 24 – furta/recepcja
E-mail: recepcja@wsdsac.pl

Tel.: 22 733 85 62 – Administracja
E-mail: intencje@pallotyni.pl

NIP: 534 10 76 596
REGON: 006237430

Odwiedź nas na: Facebook Youtube


Konto bankowe:

Bank Pekao S.A. I/o Warszawa
PL 85 1240 1037 1111 0010 0132 0841

Konta walutowe:
PL 98 1240 1037 1978 0010 0116 7938 (EUR)
PL 89 1240 1037 1787 0010 0116 7853 (USD)
PL 54 1240 1037 1797 0010 0116 7983 (CHF)
PL 41 1240 1037 1788 0010 7428 9401 (CAD)

Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.)
SWIFT (BIC) PKOPPLPW
(oder  PKOPPLPWWA1)